კომპანია „UPSPOT“ აცხადებს ტრენინგს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ (AML/CFT) ბრძოლა“- სთან დაკავშირებით.

კურსის მიმოხილვა

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ (AML/CFT) ბრძოლასთან დაკავშირებული საკითხები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო უნარია დღევანდელ სამუშაო სივრცეში, თუმცა აღნიშნული საკითხები იშვიათად ისწავლება უნივერსიტეტებსა და სხვა სასწავლო დაწესებულებებში.

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების თვითგაცნობიერებას ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში არსებითი მნიშვნელობა აქვს შიდა კონტროლის სისტემის სიძლიერისთვის. შესაბამისად, ტრენინგი მოგაწვდით ინფორმაციას ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების არსისა და მეთოდების, სამართლებრივი და საზედამხედველო ჩარჩოს, უახლესი ტენდენციებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ.

ვინ გაუძღვება ტრენინგს

ტრენინგს გაუძღვება სალომე ხორგუაშვილი. მას გააჩნია საფინანსო ინსტიტუტებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. უკანასკნელი წლების მანძილზე იგი იყო „სადაზღვევო კომპანია ალდაგისა“ და „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბი.აი.ჯი“–ს (ბიზნეს საინვესტიციო ჯგუფი) ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სპეციალისტი. ამჟამად არის „სადაზღვევო კომპანია ალფას“ მონიტორინგისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი.

ვისთვისაა მიზანშეწონილი ტრენინგზე დასწრება:

ტრენინგის მიმოხილვა

ნაწილი 1

ნაწილი 2

ტრენინგის ფარგლებში ჩვენ შევძლებთ:

ტრენინგის შედეგი

ტრენინგის დეტალები:

ტრენინგის ღირებულება: 50 (ორმოცდაათი) ლარი

Scroll to Top